ស្មានថាអ្នកឆ្ងាយ ការពិតមិត្តភិក្តរបស់ខ្លួន ជាចោ.រមុខស្រស់សោះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វីលីពិន» ដោយឡែក ថ្មីៗនេះ បើយោងតាមបណ្តាញហ្វេសបុកមួយដែលមាន​ឈ្មោះ Christine Dapitonធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកមានការខឹងសម្បាចំពោះវិដេអូនេះ ដែលនារីនោះបានបង្ហោះរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួននិងចង់បង្ហាញពីភាពដែលទុកចិត្តគ្នា(ស្រលាញ់មិត្តពេកចឹង)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កួរឲ្យដឹងផងដែរ នាងបានរៀបរាប់ទៅនឹងមិត្តភក្តស្រីដែលបានក្បត់ចិត្តនាង ដែលពីដំបូងធ្វើឲ្យនាងទុកចិត្តតែតាមការពិតជាចោរសោះ។
សឹងមិនជឿទេថា មិត្តនាងហ៊ានណាស់ ម្យ៉ាងវិញទៀត នារីដែលបានលួចនោះមានឈ្មោះថា Maria Angela Licayan បានលួច​ទូរស័ព្ទ iPhone 11pro​ max របស់នារីរងគ្រោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយមានការទុកចិត្តចំពោះមិត្តភក្តមិនមានការសង្ស័យឡើយតែក្រោយពេលបានមើលកាមេរ៉ា ពិតជា​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំងចំពោះចោរមុខស្រស់ដែលជាមិត្ត។
ចោរនោះបានធ្វើការលួច ខណៈ​នាង​ដើរចេញ​ទៅកាន់​បន្ទប់ទឹក ។នេះក៏ជាមេរៀនមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទោះបីរាប់គ្នាស្នឹតយ៉ាងណាក៏ដោយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *